Over ons

Wie zijn wij?

Als club richten we ons voornamelijk op jeugdwerking en we bieden turntrainingen aan voor jongens en meisjes vanaf de eerste kleuterklas tot het 6de middelbaar, zonder dat er echter een leeftijdsgrens is vastgelegd.

 

Iedereen is welkom :

Kleuters maken op een speelse manier kennis met turnen

De recreatieve gymnasten trainen 1 keer per week om hun conditie, lenigheid en kracht via de turnsport op peil te houden

Onze competitiegymnasten trainen tot 6 keer per week en vertegenwoordigen de club op wedstrijden

 

Onze vereniging is aangesloten bij “Gymnastiekfederatie Vlaanderen”, kort Gymfed genoemd en we zijn ook lid van de “Sportraad” van de gemeente Stekene.

 

Als club mogen we ons ook de fiere eigenaar noemen van het Q4gym label, dit is een kwaliteitslabel dat door de Gymfed wordt uitgegeven en waarbij de vereniging wordt doorgelicht op alle niveaus: clubmanagement, algemene basiswerking en competitie.

Misie & Visie

Volgens artikel 3 van de statuten heeft onze  vereniging als doel bij te dragen tot de bevordering van de lichamelijke opvoeding, de sportbeoefening, de culturele bedrijvigheid in het algemeen en de beoefening van de turnsport in het bijzonder.

 

Verder streven we er naar  om ons jaarlijks activiteitenprogramma af te werken : deelname aan wedstrijden voor zowel meisjes als jongens, inrichten van turngala’s, sportkampen en eetfestijn.

 

De vereniging streeft er naar de beoefening van de turnsport in het bijzonder op een aantrekkelijke manier aan te bieden aan zijn leden.

Dit door er voor te zorgen trainers te kiezen die een opleiding hebben gevolgd of gaan volgen in de betreffende sporttak.

Trainers die jarenlang in de vereniging actief waren als gymnasten en later de functie van trainer willen opnemen, zijn een positieve doelstelling.

 

De club zorgt voor een goede communicatie naar haar leden en de ouders van de leden, door hen tijdig en op regelmatige basis op de hoogte te houden via clubbrief, e-mail of website, wat de activiteiten, de plannen en de vooruitzichten zijn.

 

Wij hechten veel belang aan ethisch sporten. Wij hebben als club de Panathlon verklaring ondertekend en nemen deel aan het project “Gymtastisch sporten” van Gymnastiekfederatie Vlaanderen.

Concreet wil dit zeggen dat alle trainers de gedrags- en ethische code voor trainers voor akkoord hebben ondertekend.

Met het project 'Gymtastisch sporten, daar staan we voor' ondertekende je club de gedrags- en ethische code voor de trainers, juryleden, bestuursleden, ouders en gymnasten. Heb je als club de engagementsverklaring ondertekend en aan Gymfed bezorgd? Mooi, samen zetten we in op een verantwoord en veilig klimaat! Maar welke stappen zijn nodig om de info bij de leden/trainers te brengen?


Informeer de leden van je club over het project "Gymtastisch sporten, daar staan we voor" en gebruik het promofilmpje op jullie website en social media!

Verzamel de getekende akkoordverklaringen van je trainers (+18 jaar) op het clubsecretariaat.

Duid in het Ledenbeheer (profielpagina club) de API (Aanspreekpunt Integriteit) aan en maak deze via jullie website bekend. Je kan hiervoor volgende tekst gebruiken: “Bij de API kunnen alle betrokkenen van de club terecht met een vraag, vermoeden of klacht bij mogelijk grensoverschrijdend gedrag ”.

Zie als clubbestuur toe op de naleving van deze code. Concreet wordt er van de trainers en begeleiders in de club verwacht dat ze zich onberispelijk gedragen en hiermee een voorbeeld zijn voor alle anderen die betrokken zijn bij het clubleven.

Groepen

Trainers

Bestuursleden

Alle bestuurders van K.T. Reynaert zijn vrijwilligers, met een groot engagement voor de club. Wil je weten wie ze zijn ? Klik dan zeker op onderstaande link.