Reglement

Reglement

Betaling lidgeld

Het aanbieden van trainingen en andere activiteiten vergt van de club financiële investeringen. Daarom vragen we onze leden lidgeld te betalen.

 

Engagement leden en ouders

Ondanks het grote engagement van de trainers en bestuurders, hebben we ook de hulp van ouders en leden nodig om de club draaiende te houden en de toffe clubsfeer te garanderen.

Dit kan enkel als volgende afspraken gerespecteerd worden :

Heb respect en wees beleefd tegen trainers en collega gymnasten

Kom op tijd voor de trainingen en verwittig tijdig als je niet komt trainen

Niemand verlaat de training zonder dat je trainer op de hoogte is

Iedereen helpt met opzetten en opruimen van het materiaal. Draag zorg voor het materiaal

Trainen wordt enkel in de gepaste sportkledij gedaan

Kinderen worden gebracht en afgehaald in de sportzaal, dit is zeker van toepassing voor onze jongste gymnasten

Sport- en turnplezier staan centraal !

Aanvullende documenten

Reglement turnkring reynaert

Gedragscode turnkring reynaert